Matti Kotiranta

Matkalla Eduskuntaan Uudellamaalla

Reilu ja tasapuolinen työelämä

Työelämän jatkuvissa muutoksissa on pidettävä huolta että työntekijän asema on turvattuna myös tulevaisuudessa. Yleissitovien työehtosopimusten siirtyessä paikallisesti sovittaviin työehtoihin piilee riski ettei asiat mene aina työntekijän näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijän asemaa on vahvistettava myös lainsäädännön kautta. Toimiva luottamusmies järjestelmä tuo työntekijälle tukea ja turvaa, sekä takaa reilut pelisäännöt työelämään.
Yhteiskunnan on huolehdittava että työn ja perhe-elämän sovittaminen on mahdollisimman sujuvaa.

Lapset ja nuoret

Meidän aikuisten tulee varmistaa että lapsilla ja nuorilla on turvallista elää, kasvaa ja liikkua. Ketään ei kiusata ja kaikkia tulee kohdella tasapuolisesti. Hyvinvointia on, että mielenterveyteen panostetaan riittävästi. Pidetään huolta että kaikilla on tasapuolinen ja turvallinen oppimisympäristö, sekä mahdollisuus harrastaa, lähtökohdista riippumatta. Kriisin kohdatessa tulee perhettä tukea riittävästi, ja kantaa vastuuta silloin kun omat voimavarat ovat vähissä.

Turvallinen ja itsenäinen kotimaa

Viimeaikaiset järkyttävät tapahtumat ovat osoittaneet ettei rauha välttämättä ole enää itsestäänselvyys. Meidän tulee huolehtia siitä että meidän lapsilla, ja lastenlapsilla on turvallinen ja itsenäinen Suomi, myös seuraavan sadan vuoden ajan. Turvallisuus tulee näkyä myös meidän tavallisessa arjessa. Jokaisen tulee voida luottaa siihen että olipa kyse sitten lasten koulumatkasta, vanhuksen kauppareissusta tai kotimatkasta yövuoron jälkeen, matka on turvallinen. Kaikkialla ja kaikkina vuorokauden aikoina.

Matti Kotiranta

Olen 37-vuotias kolmen lapsen perheenisä Vantaalta. Ammatiltani olen ajoneuvomekaanikko. Työpaikalla toimin työntekijöiden edustajana pääluottamusmiehenä. Olen liikunnan ja musiikin ystävä ja harrastuksiin kuuluu monipuolinen liikunta, elävä musiikki sekä arjen askareet perheen ja lasten parissa.

Olen toiminut valmentajana pojan salibandy harrastuksen parissa. Erityisesti lasten ja nuorten tasapuoliset harrastusmahdollisuudet ovat minulle tärkeä asia.

Työelämässä tulin valituksi pääluottamusmieheksi ensimmäisen kerran vuonna 2015. Luottamustehtävän lisäksi olen toiminut työsuojeluvaltuutettuna. Ammattiyhdistysliikkeen pitkäaikaisena jäsenenä toisen kuunteleminen, kaikkia osapuolia huomioivan ratkaisun etsiminen sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat minulle tavoitteita yhteisen hyvinvoinnin ja arjessa jaksamisen puolesta.

Politiikassa olen varsin tuore jäsen. Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta ammattiyhdistysliikkeen ja luottamustehtävien kautta. Lähdin mukaan vaikuttamaan kuntavaaleissa 2021. Isänä ja Teollisuusliiton edustajana heikommista huolehtiminen, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat minulle tärkeitä arvoja elämässä.

Pienen lapsen syntymän myötä haluan omalta osaltani olla tekemässä Suomesta turvallisen yhteiskunnan työelämässä, harrastuksissa ja vapaa-ajalla nykyisille, sekä tuleville sukupolville.

Lue lisää...